Hva er forkjølelse?

Når vi blir forkjølet, er årsaken nesten alltid at de øvre luftveiene er blitt invadert av et forkjølelsesvirus. Immunforsvaret tar seg ofte av viruset før vi rekker legge merke til det, men noen ganger klarer det å få festet seg og gir symptomer som nysing, rennende nese og tretthet. Det er først og fremst nesen som påvirkes av en forkjølelse, men det er også vanlig at halsen, svelget og bihulene blir påvirket.

Voksne er i gjennomsnitt forkjølet en til to ganger i året og barn betydelig oftere enn det. Dette skyldes blant annet at forkjølelsesvirus lett smitter både gjennom luften og direktekontakt, og dels fordi det er over 600 forkjølelsesvirus som immunsystemet må ha oversikt over. Rhinovirus, som finnes i over 100 forskjellige varianter, er det vanligste forkjølelseviruset.

De fleste forkjølelser er milde og forsvinner av seg selv etter en til to uker. Hvis du har en forkjølelse som ikke går over, kan det være at en type virus har overtatt for en annen, og at du faktisk har hatt to forkjølelser i rekkefølge. Det er ingenting i seg selv å bekymre seg for. Men hvis du har en langvarig forkjølelse i kombinasjon med symptomer fra ørene, halsen, luftveiene eller bihulene, kan dette tyde på at du har fått følgesykdom og trenger å kontakte helsepersonell. Det gjelder også hvis du har hatt en langvarig forkjølelse med feber som har vart i mer enn fire dager eller kommer tilbake etter at du har vært feberfri en stund.

Inkubasjonstid

Inkubasjonsperioden for forkjølelse er kort og symptomene vises vanligvis etter en til to dager etter at du har kommet i kontakt med viruset. Det er først og fremst nesen som påvirkes av en forkjølelse, men det er også vanlig at halsen, svelget og bihulene blir påvirket. Symptomene varierer fra person til person, men er vanligvis mest intenst den første fasen av forkjølelsen for deretter å reduseres gradvis. En mild forkjølelse kan forsvinne i løpet av noen dager, men noen ganger kan symptomene vare så lenge som to eller tre uker.

Når smitter forkjølelse?

Forkjølelse er mest smittsomt de første dagene etter at kroppen har blitt smittet og kan til og med smitte dagen før symptomene bryter ut. En av årsakene til at forkjølelsesvirus sprer seg så lett er at de smitter før du vet at du er syk. Forkjølelse smitter også lettere om vinteren. Men at man blir forkjølet av å være kald er en myte. Det faktum at forkjølelse er vanligere i vintermånedene skyldes at vi tilbringer mer tid innendørs og bor tettere på hverandre når det er kaldt ute.

Komplikasjoner fra forkjølelsesvirus

Øvre luftveisinfeksjoner er vanligvis milde og passerer innen en uke eller to, men både forkjølelse og influensa kan noen ganger føre til alvorlige følgesykdommer, som i verste fall kan være livstruende. Influensa er en av de vanligste dødsårsakene i Norge, men dødeligheten er vanskelig å måle fordi de fleste dør på grunn av komplikasjoner som følge av influensaen og ikke selve influensaviruset. Bakteriell lungebetennelse er en følgesykdom som i alvorlige tilfeller kan føre til døden, men også hjerteinfarkt og hjertesvikt er vanlig. Mennesker over 65 år, kronisk syke og de som av andre grunner har sterkt nedsatt immunforsvar, har større risiko enn andre å rammes av livstruende komplikasjoner ved en luftveisinfeksjon.

Forskjellen mellom forkjølelse og influensa

Forkjølelse og influensa skyldes helt forskjellige virusgrupper, men begge kan gi lignende symptomer ved begynnelsen av sykdomsforløpet – tretthet, rennende nese, hoste og vondt i halsen. Forkjølelse er generelt ganske milde infeksjoner som ikke krever sykefravær, mens influensa gir mer alvorlige symptomer som oppstår plutselig og varer lenger enn ved forkjølelse. Typiske symptomer på influensa er plutselige muskelsmerter, tap av appetitt, ekstrem tretthet og feber på 39-40 grader. Feberen kan vare i tre til fem dager, og det er ikke uvanlig å være sengeliggende i en til to uker ved influensa. En forkjølelse kan også forårsake feber, men i de fleste tilfeller handler det om relativt lave temperaturer og dette gjelder særlig hos barn.

Hvem rammes av forkjølelse og influensa?

Forkjølelse er en av våre mest vanlige smittsomme sykdommer, og det rammer alle, både eldre og yngre. Voksne får forkjølelse i gjennomsnitt to til tre ganger i året, mens barn kan få så mange som seks til ti forkjølelser i året, da de ikke har et fullt utviklet immunsystem.

I tillegg bryter influensaepidemiene ut hver vinter og rammer 5-15 prosent av alle voksne og 20-30 prosent av alle barn. Dette betyr at opptil tre millioner voksne og en og en halv million barn i Skandinavia får influensa hvert år. Forkjølelse er også vanligst i vintermånedene, når vi bruker mer tid innendørs, hvor virus blir lettere spredt. Barnehager, skoler og andre miljøer hvor folk beveger seg nær hverandre, er typiske smittsomme områder for disse virusene som forårsaker forkjølelse og influensa.

De kliniske studiene for Viruseptin inkluderer ikke data for det nye Coronaviruset, COVID-19