Hvordan smitter virus?

Forkjølelsesvirus kan spres både ved direkte kontakt, for eksempel ved å håndhilse med en smittet person, og indirekte kontakt ved å ta på noe som allerede er blitt tatt på av en syk person som hadde virus på hendene.

Virus kan overleve i opptil en halv dag på harde overflater som bord, dørhåndtak og mobiltelefoner, mens de overlever ikke like lenge på hud og myke overflater som klær. Du kan også bli utsatt for virus når en infisert person nyser eller hoster svært nært, og luften er fylt med små virusinfiserte væskedråper. Dette kalles dryppinfeksjon.

I motsetning til bakterier kan ikke virus formere seg selv, men er helt avhengig av å koble seg til en vert med levende celler for å overleve. Virus spres vanligvis raskt og er spesielt smittsomt de første dagene etter infeksjonen, delvis fordi virusbæreren ikke alltid vet om infeksjonen og sprer det helt uvitende. Forkjølelse spres også lettere i vintermånedene når vi tilbringer mer tid innendørs.

De kliniske studiene for Viruseptin inkluderer ikke data for det nye Coronaviruset, COVID-19